08-9160903

משטפות עיניים ומקלחות חירום

משטפות ומקלחות חירום נועדו על מנת לספק טיהור מיידי בעת בה עובדים נחשפים לחומרים מסוכנים שעלולים לגרום לאסון.

10 עד 15 שניות לאחר החשיפה לחומר מסוכן, במיוחד כאשר מדובר בחומר קורוזיבי, הן קריטיות! עיכוב הטיפול, אפילו לכמה שניות, עלול לגרום למצב חמור.

חשיפות כימיות מקריות עדיין יכולות להתרחש אפילו אם נוקטים באמצעי זהירות, ולכן משטפות ומקלחות חירום הן מענה הכרחי המספק גיבוי בטיחותי חשוב ביותר שעשוי להקטין משמעותית את ההשפעות של חשיפה בפני חומרים מסוכנים.

מקלחות חירום משמשות גם לכיבוי אש העלולה להתפשט על בגדי העובד וכן עבור שטיפת חומרים המזהמים את הבגדים.

משטפות ומקלחות חירום נחוצות ומתאימות לשימוש בסביבת תעשייה כימית, תעשיית הנפט, טחנות נייר, בנייה, מעבדות, עיבוד תרופות, שירותים ציבוריים ובכל מקום בו עלול העובד להיחשף בפני חומרים מסוכנים / קורוזיביים.

facebook icon

phone icon

panel open

כניסת סוכנים