08-9160903

תקנון החברה

מדיניות האיכות של חברת ע.ה. אייל שיווק ומסחר בע"מ MAXSISSAFE (מקסיסייפ) 

חברת ע.ה. אייל שיווק ומסחר בע"מ MAXSISSAFE (מקסיסייפ), רואה בהשגת רמת איכות גבוהה למוצריה דרך עיקרית לרכישת אמונם ושביעות רצונם של לקוחותיה, החברה רואה בזה תנאי הכרחי.

הנהלת החברה מאמינה שבסיס זה הכרחי, כדי להבטיח אספקת מוצרים ושירותים העומדים בדרישות הלקוח.

פירוט עקרונות מדיניות האיכות אותם ההנהלה מטפחת, מגשימה ומקפידה עליהם:

מימוש האיכות הרצויה תוך עמידה בזמנים, קיצור זמני תגובה ואספקה מוצרים ברמה איכותית גבוהה.

פיתוח מדדי איכות במתן שירות והטמעת תרבות איכות והפקת לקחים.

הגדרה ובקרה של תהליכי שירות ובדיקה שיבטיחו שימור והוספת לקוחות מרוצים.

אבטחת איכות יעילה בכל הדרגים תמנע הוצאות מיותרות ותתרום לפעילותה היעילה של החברה.

מעורבות, מחויבות ומנהיגות לאיכות של מנהלים.

בקרה על ספקים וקבלני משנה.

עמידה בחוקים, צווים ותקנות.

כוח אדם, תוך הכשרתו באופן שוטף.

אחזקה ויישום של דרישות מערכת ניהול איכות ISO:9001:2015

דרישות איכות מספקי מנה"ר

שיפור מתמיד של אפקטיביות מערכת האיכות.

חברת ע.ה. אייל שיווק ומסחר בע"מ MAXSISSAFE (מקסיסייפ) תפעל בכל המרץ לעמידה בדרישות ובציפיות הלקוח, תוך כדי שיפור מתמיד בכל תחומי פעילותה.

facebook icon

phone icon

panel open

כניסת סוכנים